Jan Holt
Kasserer (medlemsliste)

Kontakt
Adresse:
Strandveien 10B
Vettre
1392

Telefon: 66 78 98 43
Mobil: 928 22 848