Gjennom tiden

Rønnaug Vaa, Asgeir Midthjell, Karin Eide Midthjell, Elise Jarem. Tekstil, collage, foto, tegning.
17.01 - 21. 02 2015

Rønnaug Vaa 2Karin Eide Midthjell Vekslinger

Presse : “GJENNOM TIDEN” 4 kunstnere fra Østfold

Karin Eide Midthjell viser en fotoserie hvor hun tangerer kunstformen Landart. Motivene veksler mellom spor i naturen, relatert til menneskelig aktivitet og trivielle menneskeskapte elementer, som revet ut av sin sammenheng får en poetisk, eksistensiell betydning. I naturen rår de ytre krefter, både langsomme prosesser og akutte, dramatiske hendelser. Vi finner i naturen gjenspeilinger av vår eksistens - en helhet som består av styrke og sårbarhet.

Rønnaug Vaa er utdannet tekstilkunstner, men benytter også andre materialer og tilnærminger. I det siste har hun fokusert mest på fotooverføringer kombinert med applikasjon og broderi. Tematisk er hun opptatt av skjæringspunktet natur/kultur, og naturens prosesser, formfullhet og forgjengelighet. I natur og menneskelig aktivitet møtes det pågående og ettergivende, det harde/myke, - og langsomhetens nødvendighet i økologiske og kulturelle prosesser.

Elise Jarem jobber med tegning som sitt uttrykk. På denne utstillingen viser hun kull og pastelltegninger, men også arbeider med blandet teknikk (monotypi og tegning). Hennes motiver er fabulerende og fortellende, fulle av detaljer. Humor og alvor går hånd i hånd, likeledes fortid og nåtid. Hun er opptatt av tidsaspektet, at vår samtid og våre aktuelle liv er uløselig forbundet med fortidens historier, myter og forestillinger.

Asgeir Midthjell viser arbeider fra to forskjellige serier: 
 ”Dialoger” der han kombinerer blomsterstudier med abstrakte former fra kornsirkler. Kornsirklene kan gi assosiasjoner både til organiske former og til kosmos og planetbaner. Serien forsøker å gi en totalopplevelse der stort og smått, det nære og det uendelige, det forgjengelige og det tidløse, samles i en enhet. 

I serien ”Urbane fragmenter” viser Midthjell detaljer av plakater, klistremerker, etc. som i ferd med å gå i oppløsning. Det er små lyriske og melankolske bilder på livets og tingenes forgjengelighet.