logoen_sh

Hvorfor bli medlem?


Fordi du får invitasjon til:

  • alle utstillingsåpninger / vernissager.
  • foredragskvelder.
  • besøk i museer og gallerier med omviser.
  • du deltar i vårt årlige medlemslotteri av kunst.
  • Ved kjøp av kunst på foreningens utstillinger får du 5% rabatt.

Årskontingenten er for ordinært medlemskap kr 325,- For familiemedlemskap: kr 450,-

Velkommen i et hyggelig miljø basert på kunst og kultur.

Ja takk, jeg ønsker medlemskap i Asker kunstforening

Navn:
Adresse:
Postnr./sted:
E-post:
Årskontingent (kryss av for ønsket medlemskap):
Kr 325 enkeltmedlemskap
Kr 450 familiemedlemskap
Telefon:
Mobil: